ELPH- Easy Life Program for Harmony

De eerste stap naar wereldvrede is acceptatie van iedere vorm van de schepping. Zolang de zucht van mensen naar beoordeling niet ophoudt, kan geen duurzame vrede ontstaan, het blijft een oneindig streven.

Mhaádeii AmaMia Elphriede