ELPH- Easy Live Program for Harmony

Vreugde ontstaat in het diepste niveau van onze ziel in ons hart en maakt heilige ceremonies uit dagelijkse handelingen. Vreugde heeft geen voorkeuren en geen antipathieën, vreugde is eenvoudig een natuurlijk deel van het goddelijke in onszelf.

Mhaádeii AmaMia