ELPH- Easy Life Program for Harmony

Overgave kan alleen ervaren worden, als je je handelingen vanuit zuivere vreugde aan de handeling zelf uitvoert en geen gedachten verspilt aan de reacties op deze handelingen. 
Het proces van het zuivere scheppen, het maken, is zuivere vreugde voor jou als je niet geraakt kunt worden door oordelen over je resultaten. 

Mhaádeii AmaMia Elphriede