ELPH- Easy Life Program for Harmony

Alle gevolgen van acties van welke aard dan ook zijn onderworpen aan het evaluatiesysteem volgens de zuiverheid van het motief. De zuiverheid van het motief wordt op zijn beurt afgemeten aan het resultaat van een handeling. Doorslaggevend is altijd welke gevolgen een handeling heeft. In deze evaluatie worden de gevolgen voor alle vijf de elementen afzonderlijk gemeten en in het resultaat tegen elkaar afgewogen.

Mhaádeii AmaMia Elphriede

ELPH-SOURCE ACTUEEL

ONLINE NASCHOLING

"Der Dharma des guten Geistes"
Een reis door de kosmische levenswetten voor de integratie van de humanist.

Volgende uitzending
19.06.2021
meer informatie

regenbogen

"Mhaádeii Trust Event"
Kun je jezelf vertrouwen?

Online Event
27.05. - 30.05.2021
meer informatie