Scheppingselementen

Aarde
Het element aarde, als eerste scheppingsenergie, staat voor de zuivere capaciteit aan beschikbare, bruikbare hulpbronnen van een wereld, van een planeet, van een mens, van een boom of van een tuin. Het laat uitsluitend zien hoeveel vormbare grondstoffen voor de individuele schepping ter beschikking staan, zonder enige beoordeling over de aard of de kwaliteit van deze massa.
Het element aarde is dan voor de mens volledig toegankelijk, als de voltooiingsprincipes van schoonheid en wijsheid in evenwicht zijn. Als dit is gebeurd, herkent de mens zijn eigen scheppende macht en begint de hulpbronnen in zichzelf te zien en te gebruiken. De mens houdt op in de buitenwereld te zoeken.

Water
Het element water, als tweede scheppingsenergie, staat voor de zinvolle toepassing en het verantwoorde gebruik van de ter beschikking staande hulpbronnen. Hoe en op welke manier wordt het voorhanden zijnde potentieel benut. Worden de voorhanden zijnde hulpbronnen verspild of tot groei en bloei gebracht.
Het element water is dan voor de mens volledig toegankelijk, als de voltooiingsprincipes van rijkdom en vrijheid in evenwicht zijn. Als dat is geschied, begint de mens zijn aanwezige waarden te verzorgen, te vermeerderen en deze zonder angst te verdelen, omdat hij zijn vrede heeft gevonden. Hij houdt ermee op om in de buitenwereld naar meer te streven.

Vuur
Het element vuur, als derde scheppingsenergie, staat voor het vermogen om te herkennen hoe de verschillende elementen zich met elkaar kunnen verbinden, of hoe bestaande verbindingen zo te veranderen zijn, dat daaruit iets nieuws kan ontstaan. Het staat eveneens voor het vermogen te herkennen hoe bestaande verbindingen te vernietigen zijn.
Het element vuur is dan volledig voor de mens toegankelijk als de voltooiingsprincipes van vertrouwen en vreugde in evenwicht zijn. Als dit is gebeurd, opent zich in de mens de deur naar de hoogste scheppingswil, die hem het zelfvertrouwen en de levensvreugde schenkt om een nieuwe harmonieuze wereld te bouwen en te behouden. De mens verliest de wens tot gewelddadige verandering of verwoesting.

Lucht
Het element lucht als vierde scheppingsenergie, staat voor de manier waarop de drie elementen aarde, water en vuur met elkaar in relatie staan. Lucht is het element dat beslist over de constructiviteit of de destructiviteit van de gehele wereld. Het is het beslissende element dat de zin of de opdracht van een schepping bepaalt.
Het element lucht is dan voor de mens volledig toegankelijk, als de voltooiingsprincipes van Licht en Liefde in evenwicht zijn. Als dit gebeurd is, verbinden zich aarde, water en vuur met elkaar en krijgt de mens toegang tot het hoogste bewustzijn van zijn ervaren wereld. De mens begint zijn leven als spel van het bewustzijn waarachtig te ervaren. Het leven van deze mens is vol nieuwe mogelijkheden op alle niveaus van het zijn.

Leven
Het vijfde element, leven, is de kwintessens uit de samenwerking van de vier andere elementen en staat voor de individueel waargenomen realiteit van de mens. Het beslist erover hoe het individuele bewustzijn van de mens de realiteit van ogenblik tot ogenblik ervaart. Zolang niet alle vier elementen in evenwicht zijn, is het bewustzijn aan voortdurende verandering onderhevig en schijnt het niet aan te raken of stuurbaar, laat staan volkomen te zijn.
Het vijfde element is in de mens altijd verwerkelijkt, ongeacht op welk ontwikkelingsniveau zich het menselijke bewustzijn bevindt. De mens neemt zijn leven, ongeacht hoe zijn levensomstandigheden ook mogen zijn, altijd als zijn absolute realiteit waar. Het leven kan echter pas volledig worden ervaren als de andere vier elementen verwerkelijkt zijn en de mens door zelfervaring zijn leven als spel van het bewustzijn heeft erkend.