Leerbrieven van Mhaádeii AmaMia

Mhaádeii AmaMia heeft door de jaren heen leerbrieven voor haar leerlingen geschreven. Een deel ervan werd 2010 in haar boek “Levensschool- begrijp je jezelf” gepubliceerd. Op deze pagina stelt zij nu maandelijks de brieven uit het boek voor iedereen ter beschikking.

Dit is de laatste letter.

Met grote waarachtigheid ontmoet ik je vandaag!

Nu wordt jouw vermogen tot waarheid getoetst. De sluiers vallen, in jou en in je waarneming van je innerlijke en uiterlijke wereld. Er is veel gebeurd in je en in je wereld, sinds je deze brieven hebt gelezen. Ben je je van deze veranderingen werkelijk bewust? Herken je werkelijk de genade die je is overkomen, of maak je je illusies over jouw verdiensten daaraan? Hoe gaat het met je vermogen tot zelfreflectie? Wat voel je, als ik je met de waarachtigheid confronteer, dat je alles door genade hebt verkregen en niets zelf hebt verdiend of bereikt? 

De ontmoeting met de waarheid wordt meestal ook begeleid door teleurstelling en/of pijn, zolang je in de illusies van je ego gevangen bent. Want bij de ontmoeting met de waarheid word je altijd geconfronteerd met de waarheid door de ogen van anderen. Wat is waarheid? Is waarheid neutraal of is waarheid subjectief? Wie of wat beslist wat de waarheid is? Jij beslist over jouw waarheid door je individuele waardensysteem. De ander beslist over zijn waarheid door zijn individuele waardensysteem. Vijf mensen brengen gezamenlijk een avond door. De volgende morgen worden alle vijf, onafhankelijk van elkaar, naar deze avond gevraagd. Als resultaat hebben alle vijf op deze avond verschillende waarheden beleefd, begrepen, opgeslagen en natuurlijk dienovereenkomstig weergegeven. Als deze avond was vastgelegd door een camera, die immers voorlopig als neutraal en onomkoopbaar geldt en deze film zou later door nog eens vijf mensen worden bekeken, die eveneens naar de waarheid over deze avond zouden worden gevraagd, dan hadden we weer vijf van elkaar afwijkende beschrijvingen over de waarheid van deze avond. Wat is dus de waarheid? Er bestaat geen absolute waarheid binnen een duale wereld, want waarheid ontstaat altijd door het persoonlijke waarnemingsvermogen, via het persoonlijke waarnemingsraster van de waarnemer. Wat is waarnemingsvermogen? Een herinnering ontstaat door een veelvoud aan mentale informatie, visuele unieke opnames en emotionele reacties daarop. Daaruit ontstaat een fysieke herinnering, die zich in ons waarnemingsgeheugen grift. Ons mentale lichaam kan alleen datgene als informatie begrijpen, wat hij kent. Horen we woorden, dan moeten we er een gelijksoortig beeld bij kunnen oproepen om de informatie te begrijpen. We moeten ze begrijpen, anders kunnen we ze niet opslaan. Hebben we bij de gehoorde woorden geen passend beeld, dan scheppen we er automatisch een nieuw beeld bij via ons individuele voorstellingsvermogen. Dit is echter in de regel niet dat, wat de spreker ons wil beschrijven, dus ontstaan er op deze plek al twee verschillende waarheden. Als aan dit gesprek vijf mensen deelnemen, ontstaan er zodoende vijf verschillende waarheden binnen een enkel gesprek. 

De grootste conflicten in het menselijk samenzijn zijn het resultaat van het onvermogen van de egocentrische mens een andere waarheid buiten de eigen te erkennen. Ieder egocentrisch mens leeft in zijn eigen wereld met zijn eigen waarheid, die hij verdedigt, als ware het de waarachtigheid. Het onderscheid tussen waarheid en waarachtigheid ligt in het vermogen om, door de macht van de liefde, de dualiteit tussen de individuen op te heffen. 

Observeer bij jezelf, hoeveel inspanning en kracht je verspilt in het streven aan de ander jouw waarheid over te brengen.