Leerbrieven van Mhaádeii AmaMia

Mhaádeii AmaMia heeft door de jaren heen leerbrieven voor haar leerlingen geschreven. Een deel ervan werd 2010 in haar boek “Levensschool- begrijp je jezelf” gepubliceerd. Op deze pagina stelt zij nu maandelijks de brieven uit het boek voor iedereen ter beschikking.

De volgende brief verschijnt op: 20.02.19

Lieve gezellen op de reis van het leven,

Met een vooruitziende blik ontmoet ik je vandaag. Ik wil je graag iets mededelen over de gevolgen van jouw zienswijze op je welbevinden. Je ervaart het zoals je de buitenkant bekijkt, jezelf, je levensomstandigheden, de andere mensen, je toekomst en natuurlijk ook je verleden. Met elke verandering van je zienswijze verander je jezelf, je levensomstandigheden, de andere mensen, je toekomst en je verleden. Dat is toch interessant, hoe kan ik mijn zienswijze veranderen, hoor ik je denken. Welnu, allereerst moet je je huidige zienswijze kunnen herkennen, om een basis te hebben van waaruit je een verandering kunt starten. Hoe beschouw je je werkelijkheid? Vanuit welk perspectief zie jij jezelf? Heb je trouwens de verantwoording voor jezelf aanvaard? Beantwoord daarvoor voor jezelf eerst deze vragen: 

Ben je van mening, dat je goed voor jezelf kunt zorgen?        

ja O                 nee O             soms O

Kijk je verwachtingsvol naar je partner, je familie, je leidinggevende of overheidsinstituten, dat zij je zullen verzorgen, opdat zij jou dat zullen geven, wat jij voor jezelf wenst?

ja O                nee O                         soms O

Als je eerlijk met jezelf was, dan zul je beide vragen met “soms” hebben beantwoord. Ik hoop dat je eerlijk was, want dat is de gezonde basis voor de verandering van je zienswijze in een zelfbepaald gelukkig leven. Kun je trouwens onderscheiden wat eerlijk en oneerlijk is? Denk je dat je waarneming van jezelf en jouw wereld objectief en algemeen geldend is? Dat hangt van je zienswijze af! Neem je verantwoordingsvol je scheppingskracht aan, dan ben je ook in de waarheid van je wereld; deze is natuurlijk objectief en algemeen geldend. Als je wilt weten of je je verantwoording helemaal hebt genomen, kijk dan naar je wereld en zie dat ze perfect is; alles is, zoals het voor jou juist is. Elke storing en elke uitdaging wordt zonder oordeel begroet; wordt beschouwd als een stap om van te leren en niet als een indringer of ergernis. Uit deze acceptatie van jouw wereld ontwikkelt zich een vooruitziende blik, die boven het ogenblik uit de waarachtigheid van de oneindige schepping ziet en direct vol liefde in het hart der harten kijkt.

Om je eigen zienswijze te veranderen, heb je de bewustheid van je huidige begrensde zienswijze nodig. Observeer jezelf zo vaak als mogelijk, hoe je op uitdagingen en storingen reageert en zeg bij elke situatie, die onwil in je oproept, bedankt voor de mogelijkheid om dit te zien! Je zult met verbazing vaststellen hoe je blik voor de waarheid verruimt en je hart weer lichter wordt.