Privacy

Version italiano : Politica sulla privacy

 

Privacy Policy

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is erg belangrijk voor ons. Daarom verwerken wij uw gegevens uitsluitend op basis van de wettelijke voorschriften (DSGVO, TKG 2018).In dit privacybeleid informeren we u over de belangrijkste aspecten van gegevensverwerking op onze website.

Toegang tot de gegevens

We, de website-exploitant respectievelijk dataprovider verzamelen op basis van ons rechtmatig belang (s. Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) gegevens over websiteverkeer en bewaren dit als "server logfiles" op de server van de website. De volgende gegevens worden vastgelegd:

Bezocht website
Tijd op het moment van toegang
Hoeveelheid gegevens die in bytes zijn verzonden
Bron / referentie van waaruit u naar de pagina bent gekomen
Gebruikte browser
Besturingssysteem gebruikt
Gebruikt IP-adres

De serverlogbestanden worden maximaal 7 dagen opgeslagen en vervolgens verwijderd.De opslag van de gegevens gebeurt om veiligheidsredenen, voor. B. om gevallen van misbruik te verduidelijken.Als gegevens om bewijsredenen moeten worden ingetrokken, worden ze uitgesloten van de verwijdering totdat het incident definitief is verhelderd.

Videostreaming en dataverkeer over Video-Stream-Hosting.de (Steinmann GbR)

 Op onze pagina's staan ​​inhoud zoals de videospeler van het bedrijf Video StreamingHosting.de, Steinmann GbR, Am Sennehügel 20, 32052 Herford betrokken. Zie ookhttps://www.video- stream-hosting.com/ (hierna VSH).Met deze videospeler en andere aangeboden gegevens kunnen wij onze via VSH via deze website verzonden inhoud weergeven.Als je kijkt naar de streaming video's uitgezonden door VSH (Data, Player, etc.)naar onze website kijkt, brengt een directe verbinding tot stand tussen uw browser en de VSH-server.VSH verzamelt uw IP-adres en stuurt u de gevraagde gegevens.VSH verwerkt uw IP-adres en slaat het slechts kort op voor de overdracht en voor de technische en beveiligingsgerelateerde levering van de dienst.Voor een langere opslag van het IP-adres wordt dit geanonimiseerd-als gevolg hiervan kan VSH ze niet terug traceren naar uw verbinding (zegt: dit is niet persoonlijk). VSH slaat bovendien zogenaamde sessiecookies op in uw browser.Met deze cookies kan VSH uw browser herkennen bij uw volgende bezoek.Dit dient de technische en veiligheidsgerelateerde service (Detectie van aanvallen en onwettige oproepen).U kunt uw browser zo instellen dat u over de instelling van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, uitsluiting van de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen, evenals het automatisch verwijderen van cookies activeren bij het sluiten van de browser.Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.De cookies blijven op uw apparaat staan ​​totdat u ze verwijdert.Het gebruik van de diensten van videostreaming wordt gedaan in het belang van een probleemloze bepaling en de optimalisatie van onze aanbiedingen.

Dit vormt een legitiem belang in de zin van het artikel 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van VSH https://www.video- stream-hosting.com/j/privacy.

 Bezoekersaantallen & Cookies Deze website maakt gebruik van cookies voor de pseudonieme bereikmeting, die worden verzonden van onze server of de server van een derde partij naar de browser van de gebruiker. Cookies zijn kleine bestanden die tijdelijk op uw apparaat worden opgeslagen. Uw browser heeft toegang tot deze bestanden.Het gebruik van cookies verhoogt de gebruiksvriendelijkheid en veiligheid van deze website. Als u geen afstandmetende cookies op uw apparaat wilt opslaan, kunt u hier bezwaar tegen het gebruik van deze bestanden maken:  

Cookie-Deactiveringspagina van het initiatief voor netwerkreclame:http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/ 

Cookie-Deactiveringspagina van het Amerikaanse website:http://optout.aboutads.info/?c=2#!/ 

Cookie-Deactiveringspagina van het de Europese website: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/

Populaire browsers bieden de voorkeursoptie om geen cookies toe te staan. Let op: Er is geen garantie dat u onbeperkt toegang krijgt tot alle functies van deze website als u de juiste instellingen opgeeft. 

Verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens

De websitebeheerder verzamelt, gebruikt en draagt ​​uw persoonlijke gegevens alleen over als dit wettelijk is toegestaan ​​of als u instemt met het verzamelen van gegevens.

Persoonlijke informatie is alle informatie die wordt gebruikt om uw persoon te identificeren en die kan worden teruggevoerd naar u - bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.U kunt deze website ook bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Om ons online aanbod te verbeteren, besparen we echter (zonder persoonlijke referenties) uw toegangsgegevens tot deze website. Deze toegangsgegevens omvatten z. Bijvoorbeeld het door u opgevraagde bestand of de naam van uw internetprovider. Vanwege de anonimisering van de gegevens zijn er geen conclusies over uw persoon mogelijk. 

Contactinformatie verwerken

 Als u per formulier op de website of per e-mail contact met ons opneemt, worden uw opgegeven gegevens gebruikt om de aanvraag te verwerken en in geval van vervolgvragen zes maanden bij ons bewaard. We zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming. Bovendien worden de volgende gegevens ook bij ons opgeslagen met het oog op contractuitvoeringNaam / bedrijf, Career / Job Title, geboortedatum, Company register, persoon voor contact, Bedrijfsadres en andere adressen van de klant, Contactgegevens (telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, ordergegevens, UID-nummer, schriftelijke correspondentie. De door u verstrekte gegevens zijn nodig om het contract uit te voeren of om precontractuele maatregelen uit te voeren. Zonder deze gegevens kunnen we het contract niet met u afsluiten.Een overdracht van gegevens aan derden zal niet plaatsvinden, met uitzondering van de overdracht aan onze belastingadviseur om aan onze belastingverplichtingen te voldoen. De door u verstrekte gegevens worden door ons belast overeenkomstig § 132 lid 1 BAO 7 jaar.De gegevensverwerking vindt plaats op basis van de wettelijke voorschriften van de § 96 Abs 3 TKG evenals de Art 6 Abs 1 lit a (toestemming) en / of lit b (noodzakelijk om het contract na te komen) de GSDVO. Om u van gerichte informatie te voorzien we verzamelen en verwerken ook vrijwillige informatie over uw interessegebied, verjaardag en postcode. 

Toevoeging EPA ELPH-Persönlichkeitsanalyse: hun informatie in de digitale vragenlijst zal worden gebruikt om de analyse te maken als onderdeel van de uitvoering van het contract. Het aangemaakte bestand wordt gearchiveerd op een beveiligde server, zodat in geval van verdere verwerking met een ELPH-coach, -consulent of -therapeut een geschikt behandelplan beschikbaar is. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming wordt dit bestand niet doorgegeven aan derden. U hebt het recht om uw analyse op elk moment te verwijderen. Neem contact met ons op via office@elphessenzadivivere.com.

Toevoeging ELPH-Board: De gegevens van de registratie op het ELPH-bord worden niet doorgegeven aan derden. Het verwijderen van uw ELPH-bord is niet gebonden aan een deadline en wordt niet automatisch door ons uitgevoerd, dus neem contact met ons op via office@elphessenzadivivere.com als je forum moet worden verwijderd.

Rechten van de gebruiker

Overeenkomstig artikel 7 van de gegevensbeschermingscode hebben zij recht op informatie over:

a) het bestaan ​​van gegevens en kan vereisen dat deze aan u worden meegedeeld in een begrijpelijke vorm;b) de oorsprong van de gegevens;c) het doel en de modaliteiten van de verwerking;d) het systeem dat wordt gebruikt in het geval van elektronische gegevensverwerking;e) de gegevens ter identificatie van de houder van het recht, de verantwoordelijke persoon en de vertegenwoordiger genoemd in overeenstemming met artikel 5 (2) Gegevensbeschermingscode;f) de personen of categorieën personen aan wie de gegevens kunnen worden doorgegeven of die in hun hoedanigheid van nationaal aangewezen vertegenwoordigers, verantwoordelijke of bevoegde personen kunnen hiervan kennis nemen.

Je hebt ook het recht om te ontvangen:

a) bijwerken, corrigeren of aanvullen van de gegevens;b) het verwijderen, anonimiseren of blokkeren van onrechtmatig verwerkte gegevens;c) een bevestiging dat de derde partijen aan wie de gegevens zijn overgedragen, op de hoogte zijn gesteld van bovengenoemde operaties, tenzij het onmogelijk blijkt te zijn of vereist een met betrekking tot het beschermde recht duidelijk onevenredige inspanning.

Ten slotte hebt u het recht om geheel of gedeeltelijk bezwaar aan te tekenen tegen:

a) om legitieme redenen, de verwerking van uw gegevens, zelfs als deze in overeenstemming is met het doel van de verzameling;b) de verwerking van uw gegevens wanneer deze wordt gebruikt voor het verzenden van reclamemateriaal of directe verkoop, marktonderzoek, opinieonderzoek of handelsinformatie. 

In principe hebt u het recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking, dataportabiliteit, intrekking en oppositie.

Als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wet inzake gegevensbescherming, of uw privacyclaims op een andere manier zijn geschonden, je kunt een klacht indienen bij de toezichthouder. In Nederland is dit de autoriteit voor gegevensbescherming. 

Verwijdering van gegevens

 Tenzij u wettelijk verplicht bent om gegevens te bewaren botsten U hebt het recht om uw gegevens te verwijderen. Gegevens die door ons zijn opgeslagen, worden verwijderd als ze niet langer nodig zijn voor hun doel en er geen wettelijke bewaartermijnen zijn.

Als verwijdering niet kan worden uitgevoerd omdat de gegevens vereist zijn voor legitieme wettelijke doeleinden, is de gegevensverwerking beperkt.

In dit geval zijn de gegevens vergrendeld en niet verwerkt voor andere doeleinden.

Recht op tegenspraak

Gebruikers van deze website kunnen op elk moment hun recht op bezwaar uitoefenen en bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonlijke gegevens. Als u een correctie, blokkering, verwijdering of informatie over de persoonlijke gegevens over u wilt opslaan of u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens of als u uw toestemming wilt intrekken, neem dan contact op met het volgende e-mailadres: office@elphessenzadivivere.com

U kunt ons bereiken onder de volgende contactgegevens:

ELPH essenza di vivere di Brigitte ELPHriede Schories, Colle Palumbo 11,
64036 Cellino Attanasio (TE), ITALIA, E-Mail: office@elphessenzadivivere.com