ELPH- Easy Live Program for Harmony

Het goddelijke Zelf kent geen zorgen, kent geen afwijzing, kent geen grenzen, kent geen kwetsuren, kent geen wensen, kent geen angst en kent geen pijn. Omdat het geen pijn en geen angst kent, is het in balans met alles en vergeeft altijd, ongeacht hoe groot de vermeende schuld, het vermeende falen, de vermeende domheid ook zijn mag, het Zelf streeft naar vereffening, de verzoening met elke disharmonie.

 

Mhaádeii AmaMia

ELPH-SOURCE ACTUEEL

ONLINE NASCHOLING

volgende uitzending "Die Struktur des Geistes":
07 september 2018, 18:00 uur

volgende uitzending "Die Stabilität der Psyche":
27 juli 2018, 18:00 uur